İnka.Net ile altyapınız hazır.

İnka.Net parametrik ve esnek yapısı sayesinde insan kaynakları süreçleriniz için gerekli alt yapıyı sağlamaktadır.

İnka.Net

Temel Sistem

Inka.Net üzerinde kurum ve organizasyon yapısının tanımlandığı, çalışan bilgilerinin detaylı olarak kayıt altına alındığı ve bu bilgilerin kullanımı ile raporlama ve analizlerin gerçekleştirildiği modüldür. Tüm özlük işleri temel sistem üzerinden yönetilmektedir. Organizasyon ve çalışan bazında yapılan tüm değişiklikler tarih bazlı kayda alınmakta ve raporlanabilmektedir.
Çalışan ve organizasyon ile ilgili standart raporlar ile beraber anlık ihtiyaçlar doğrultusunda esnek raporlama fonksiyonu sayesinde istenilen raporlar istenilen formatta alınabilir.
Tanımlanan organizasyon yapısı ve pozisyonlar doğrultusunda güncel ve tarih bazlı organizasyon şeması istenilen detayda alınabilir. Yöneticiler kendi organizasyonlarını istenilen raporlama seviyesi bazında görüntüleyebilir.
Dönem bazında norm kadro planlaması yapılabilir ve fiili durum ile karşılaştırma yapılması sağlanır.

İK Self Servis

Çalışan ve yöneticilerin,

 • Kendi ve kendilerine bağlı ekiplerin bilgilerini görüntüleyebildiği ve verilen yetkiler çerçevesinde güncelleyebildiği,
 • İzin yönetimi, fazla mesai yönetimi, seyahat yönetimi gibi onay mekanizması gerektiren süreçlerin çalıştırıldığı ve raporlandığı,
 • Belge talep ve yönetiminin gerçekleştirildiği,
 • Bordroların çalışanlar tarafından online olarak görüntülenebildiği,
 • Çalışanların üzerinde yer alan zimmetlerin takip ve yönetiminin gerçekleştirilebildiği,

modüldür.

İnsan kaynakları süreçlerinin birim yöneticileri ve çalışanlar ile paylaşılmasını ve insan kaynakları stratejilerinin kuruma yayılmasını sağlar. Aynı zamanda tüm çalışan ve yöneticilerin sorumluluğunda olan süreçlerin paylaşılması ile insan kaynakları ekiplerinin operasyona ayırdıkları zamanı stratejik konulara ayırmasını sağlayarak insan kaynakları birimlerinin verimliliğinin artmasına yardımcı olur.

İnsan Kaynakları Bordrolama

Bordrolama Hizmeti, güncel mevzuata uygun resmi işlemlerin gerçekleştirildiği, bordro, tahakkuk ve SGK işlemlerinin yönetildiği modüldür. Bordro sürecinin tamamı ile ilgili raporlamalar ve aktarımlar online olarak gerçekleştirilir.

Esnek yapısı sayesinde,

 • Brüt ve net maaş hesapları yapılır.
 • Dönem bazında her çalışan için istenilen sayıda bordro üretilir.
 • Bordro içerisinde istenilen sayıda ücret ve ödenek tanımı yapılır.
 • Kıdem ve ihbar hesaplamaları otomatik olarak yapılır.
 • SGK, İşkur ve banka aktarımları online olarak gerçekleştirilir.
 • Tüm teşvik uygulamaları güncel olarak takip edilir, bordro ve mevzuat uzmanı iş ortakları sayesinde standart raporlar hazırlanır ve uygulanır.
 • Bordro detay raporları ve icmaller online olarak üretilir.
 • Muhasebe aktarımları kolaylıkla gerçekleştirilir.
 • Fark bordroları rahatlıkla hesaplanır.
 • Toplu puantaj aktarımları rahatlıkla gerçekleştirilir.
 • İcra takibi ve maaş kesintileri otomatik olarak gerçekleştirilir.
 • PDKS sistemleri ile entegrasyon sağlanır.

Eğitim

Kurumun eğitim kataloğunun detaylı olarak oluşturulduğu ve tüm eğitim sürecinin uçtan uca yönetildiği modüldür. Eğitim talepleri ve planlamaları birim yöneticileri ve çalışanları sürece dahil ederek rahatlıkla tamamlanabilmektedir. Modül üzerinde,

 • Eğitim planları oluşturulur.
 • Katılımcılar seçilir, katılım durumları ve mazeretler takip edilir.
 • Eğitim maliyetleri takip edilir ve değerlendirilir.
 • Detaylı eğitim raporları oluşturulur.
 • Farklı eğitim firmaları ile entegrasyonlar gerçekleştirilir.

İzin Yönetimi

İş Kanunu çerçevesinde izin yönetiminin yürütüldüğü, İK Self Servis hizmeti ile desteklendiğinde onay mekanizmasının çalıştığı ve çalışanların takvim yönetiminin de kolaylıkla yapılabildiği modüldür.

Belge Yönetimi

Çalışanların verilen yetkiler doğrultusunda özlük dosyalarında bulunan belgelere ulaşarak güncellemeler yapabildiği, İK Self Servis hizmeti ile desteklendiğinde İK Yöneticilerinin eksik belge kontrollerini kolaylıkla yaparak belge yönetimini yerine getirebildiği bir modüldür.

Organizasyon Şeması

Tanımlanan organizasyon yapısı ve pozisyonlar doğrultusunda güncel ve tarih bazlı organizasyon şeması istenilen detayda alınabilir. Yöneticiler kendi organizasyonlarını istenilen raporlama seviyesi bazında görüntüleyebilir.

Dönem bazında norm kadro planlaması yapılabilir ve fiili durum ile karşılaştırma yapılması sağlanır.

İK Kokpit

Veri tabanındaki bilgileri çok faydalı analizlere dönüştürerek size ışık tutar.

 • Karşılaştırmalı personel maliyet analizi 
 • İzin yükü
 • Kıdem yükü
 • Fazla Mesai Maliyet/Saat analizleri
 • Demografik bilgiler

Birçok analizi güncel olarak izlemenize olanak verir, IK yönetim aracının KOKPİT i olur.

İnka Adres

Mağaza/Şube yapısına sahip firmalarda çalışanların adres bilgilerine göre uygun lokasyonda çalışmasını sağlayan, ulaşım planlamasının da yapılabileceği, Sahada çalışan personelinizin konumunu da takip edebileceğiniz bir modüldür.

İnka Fazla Mesai

İş Kanunu çerçevesinde fazla mesai sisteminin yönetildiği, onay süreçlerinin yürütüldüğü modüldür.

İnka Zimmet

Çalışanların iş yeri için kullandığı zimmetli eşyaların kayıt altına alınarak takibinin yapıldığı modüldür.

Mobil İnka

Tüm çalışanlarınızın Cep telefonu ya da tabletleri üzerinden ulaşabilecekleri insan kaynakları hizmetleri süreçlerine dahil olduğu, kendi bilgilerini görüntüleyerek güncelleyebildiği, izin talebi, fazla mesai talebi ve belge talepleri gibi süreçlerini yürütebildiği ve raporlamaların yapılabildiği modülümüzdür.

Durum Senaryoları

 • Self Servis

İK Yöneticisi personel dosyalarında birçok eksik olduğunu fark eder. Personelin pozisyonuna göre istenen evraklarda farklılık göstermekte. İKY Sistemine istenen evrak listesini tanıtıp, mevcut evrakları da tarayarak kaydettikten sonra sadece istediği periyodu hafta olarak seçti. Sistem her personele haftada bir eksik evrak listesi gönderdi ve evraklar geldikçe sisteme kaydedildi. Ayrıca herkese mail atıp güncel adreslerin sistemden kontrol edilip değişti ise güncellenmesini talep etti. Adresini güncelleyen personele sistem iki hafta içinde ikametgâh bildirgesi getirmesini talep etti. Önemli bir eksiğin çok rahatça halledilmesini sağladı.

Zuhal Hanım yurt dışı iş gezisi için vize talep etmektedir. Bu talebini belge sistemine girdiği anda kendisine imzalayacağı veya imzalatacağı vize yazısı otomatik olarak mail edilir. Ahmet Bey kredi almak için evrak tamamlarken şirket çalışma ve ücret bilgisi talep etmektedir. Bu talebi belge sistemi tarafından otomatik olarak cevaplanır. Murat bey e diplomasının örneği lazım olur ve belge sistemine başvurarak hemen bir kopyasını alıverir.  IK Yönetiminin belge talep karşılama süresi 3-5 günden bu sistem sayesinde tek tuş ile birkaç dakikaya indirilmesi sağlanmıştır.


 • İzin ve Takvim Yönetimi

Ahmet beye bağlı Ayşe Hanım ve Murat Bey birbirlerini yedeklemektedir. Zuhal Hanım da Temmuz 15-17 arası iletişim eğitime gidecektir. Metin bey ise 14 Haziran’da mazeret izni kullanmak ister. Ayşe Hanım 20 Ağustos tarihinden itibaren doğum iznine çıkacaktır. Murat bey de 15-22 Ağustos’ta yıllık iznini talep eder.  Zuhal Hanım da 17-24 Temmuz tarihlerinde yıllık izne çıkmak ister. Murat Bey’in yurt dışında olduğu bir süreçte gerçekleşti bu talepler.

IK Yönetim Yazılımı ; Ayşe Hanım’ın doğum iznini IK yönetimine ve Ahmet Bey e bilgi vererek onay istiyor ve Murat Bey’in yıllık izninin son 2-3 gününün Ayşe Hanım’ın izin tarihi ile çakıştığını, talep eden Murat Bey’e ve onaylayacak olan Ahmet Bey’e bildiriyor. Bu sistemde Zuhal Hanım’ın yıllık izninden dolayı iletişim eğitiminin son gününe katılamayacağı uyarılıyor ve Metin Bey'in haziran ayında 1 gün eksik maaş alacağını bordro sistemine aktarıyor. Personelinin izne çıkacağı tarihten 2 gün önce Ahmet beye 2 gün sonra yanında olamayacak yardımcılarını hatırlatıyor. Ayşe Hanım’a doğum tebrik kartpostalı gönderiyor. Murat Bey’e ve Zuhal Hanım’a iyi tatiller kartpostalı gönderiyor.

 

 • Personel Bilgileri

 Ahmet Bey emekli oldu yerine Zafer Bey göreve başladı ;

 Zafer Bey’in personeli hakkında hiçbir bilgisi henüz yok. IK Yönetim yazılımı sayesinde personelinin;

 • öğrenim durumunu
 • medeni durumunu varsa aile yapısını
 • oturduğu semti
 • eski işyeri tecrübelerini
 • kurum içindeki kariyer hareketlerini
 • kurum içindeki performans değerleme sonuçlarını
 • kurumda veya daha önce aldığı eğitimleri 
 • izin kullanma alışkanlıklarını ve mevcut izin haklarını
 • hangi konularda başarılı hangi konularda yetersiz olduğunu
 • kurum içi takdir leri uyarıları
 • hakkında yapılan feed backleri
 • varsa 360 değerleme sonuçlarını bilerek görevine başladı….

 

 • Adres Yönetimi

Çok şubeli bir yapıda görev alan İK Yöneticisi, yaptığı memnuniyet anketi sonucunda bazı personelin işyerlerine ulaşım problemi  yaşadığına dikkat etti. Aynı pozisyonlarda şubelerde çalışanların ev adresleri ile şubeye uzaklıklarını analiz ederek görev yerleri değişirse ulaşım probleminin bir kısmını  çözebilir miyim diye  fikir geliştirdi. Kullandığı İKY Sisteminin bir tuşuna basar basmaz istediği analiz dakikalar içinde karşısına harita üzerinde çıkınca kimlerin görev yeri değişirse ne kadar yol zaman tasarrufu sağladığını görebildi ve acilen şube müdürleri ile durumu paylaşarak değerlendirdiler.


 • Organizasyon Şeması

Yeni atanan Genel müdür İK Yöneticisinden organizasyon şemasını talep etti. Şu anki Organizasyona ek olarak son 5 yıldaki organizasyon değişikliklerini de talep etti. Ek bilgi olarak da organizasyonda planlanan ancak şu an doldurulamayan pozisyonları istedi. Ayrıca bazı kişiler için çok detaylı bilgiler sordu. Oldukça detaylı bir çalışma gerektiren bu talebi IK Yöneticimiz TalentSYS  INKA Org Chart uygulamasına girip;

 • Güncel Organizasyon Şemasını aldı
 • Geçmiş yılların tarihlerini girerek son 5 yılın Organizasyon Şemasını aldı
 • Geçmiş yılların tarihlerini girerek son 5 yılın Organizasyon Şemasını aldı
 • Organizasyon Şemasında kırmızı olan kutular planlanan ve doldurulamayan kutular olarak zaten görüntüleniyor idi 
 • Organizasyon Şeması üzerinde bilgi istenen kişilerin üzerine tıklayarak kişinin bütün bilgilerini görüntüledi.

Bütün bu operasyon yarım saatini bile almamış idi. Genel Müdür’ün talep ettiği her şey hazırdı.

TalentSys Haberler

Nobel İlaç E-Performans’ı tercih etti

Nobel İlaç merkez ve saha kadrolarının performans yönetim sistemi için E-Performans’ı tercih etti.

Tüm Haberler